April 11, 2021

Justera enkelt till Blackjack-spel

Standardsituationen i blackjack är att återförsäljaren behandlas två kort med en upp och uppåt. Var och en av spelarna behandlas också två kort som uppenbarligen är uppåtvända. I vissa spel får dock återförsäljaren endast ett kort. Även om det inte verkar som det borde göra stor skillnad, när du inser hur blackjack fungerar på en högre nivå ser du att detta utgör ett grundläggande problem för spelare: Återförsäljaren kan inte kontrollera blackjack. Detta förändrar drastiskt de rätta strategierna i ett antal viktiga scenarier, och om du inte gör de korrekta justeringarna kan du hitta kasinoets fördel att öka.

Huvudscenariot du oroa dig för är när återförsäljaren har tio eller ett ess för en potentiell blackjack. Eftersom det inte finns någon kontroll för blackjack betyder det att de kan få en när du dubblar din hand eller delar två kort. Med mycket extra risk tillagd på grund av möjligheten att förlora både din första insats och din extra satsning, måste du dubbla och dela mindre ofta. Effektivt ökar återförsäljarens fördel i dessa typer av scenarier.

Ett extremt sätt att hantera denna förändring i strategin är att sluta fördubbla och splittra helt. Problemet med denna typ av extrema justering är att du förlorar många möjligheter som fortfarande är lönsamma för fördubbling och delning, även om de inte är så lönsamma som de var utan nej-regeln. Det är bättre än att spela den vanliga strategin att alltid fördubbla och splittra när du normalt skulle med standard käke regler, men det är inte optimalt utom i fallet med fördubbling. Du borde aldrig fördubblas när din motståndare har en potentiell blackjack i no-peek-spel.

Eftersom det bara är splittringsscenarierna du behöver oroa dig för, ett bättre sätt att närma sig no-peek-spel när din återförsäljare kan ha en blackjack är att bara delas i situationer där du har en mycket stor fördel genom att dela upp eller om du har en mycket stor nackdel genom att inte splittras. Det klassiska exemplet på det förra är när du har två ess mot en tio, och det klassiska exemplet på den senare är när du har två åttar mot en ess eller en tio. Med de två essen har du två chanser till blackjack med ett starkt kort mot de tio, och med de två åttena har du en extremt svag hand om du bara träffar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *