April 10, 2021

Grundläggande strategier för Blackjack

I blackjack spelar du mot dealern och både spelaren och återförsäljaren delas ut två kort. En av er som först blir 21 eller som kommer närmast 21 vinner rundan. När du har fått dina kort kan du antingen välja att ha ett kort betalt (dubbel), dubbla din insats eller dela dina kort i enskilda delar och spela upp dem separat (delad). Olika spel situationer kräver olika strategier, och den enklaste av dem är den grundläggande blackjackstrategin, som kan vara användbar för nybörjare. Om du använder detta har du större chans att vinna än om du spelar utan en strategi.

Hur bra en strategi är beror på husreglerna. Vissa operatörer har infört regler som förhindrar användningen av specifika strategier. Ett exempel är de fall då givaren inte tillåter fördubbling av ansträngning efter splittring. Vissa operatörer verkställer andra regler på samma sätt.

Strategistabell och förenkling av detta

I en strategi tabell för blackjack hittar du tips om hur man spelar. Man kan se vad man ska göra i förhållande till både vilka kort man har och dealerns kort vänd uppåt. Men det är allt, och när spelet är på gång måste man använda sina egna strategier.

Du kan effektivisera användningen av bordet genom att förenkla förklaringarna i det. Om du till exempel har korten 6 och 3 är det 9 tillsammans. Enligt bordet borde du nu rita ett kort och då får du en 2-tal. Totalt har du nu 11, och enligt tabellen betalar det att dubbla nu. Det är dock inte möjligt, eftersom det inte är dina första två kort, så nästa alternativ är att dra tillbaka. Anvisningarna har förenklats eftersom när du har totalt 11, drar du tillbaka.

Mjuka och hårda händer

Förenklingen gäller två typer av händer: hård och mjuk. En hård hand består av två kort utan ett ess. Om du har ett totalt värde på mindre än 8 ska du rita ett kort enligt tabellen. Om ditt totala värde är 9 och återförsäljarens kort uppåt är mellan 3 och 6, borde du dubbla, medan du ska rita om återförsäljaren har andra kort. Om du har 10 totalt och återförsäljaren är mellan 2 och 9, rekommenderas att du dubblar. Detsamma gäller om ditt totala värde är 11 och återförsäljaren har mellan 2 och 10.

Du borde dock rita om återförsäljaren har ett ess. Detta gäller även om du har 12 och återförsäljaren har 2 eller 3. Om återförsäljaren har mellan 4 och 6 ska du dock stå. Om dealerns värde är mellan 2 och 6 och du har mellan 12 och 16, borde du också stå. Om du har över 17 år borde du alltid stå, oavsett återförsäljarens totala värde.

Om du har ett ess på handen betyder det att du har en mjuk hand. Tabellens förenklade strategi är densamma för hårda och mjuka händer. Fördelen med att ha en mjuk hand är dock att du kan använda essen med värdet 1. På så sätt är du av säker anledning även om du drar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *